Search Tire

Categories of Tires

FACEBOOK FANPAGE


Statistic
 วันนี้
168 คน
 เมื่อวาน
248 คน
 เดือนนี้
5,963 คน
 เดือนที่แล้ว
5,053 คน
 ปีนี้
41,233 คน
 ปีที่แล้ว
6,594 คน
เกี่ยวกับเรา          

ยินดีต้อนรับสู่ Tire Truck Center ศูนย์จำหน่ายยางรถยนต์ ขนาดใหญ่

จำหน่ายยางรถยนต์ ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ยางรถบรรทุก ยาง 6 ล้อ 10 ล้อ ยางรถโดยสาร ยางรถตักขนาดเล็ก ยางรถตักขนาดกลาง ยางรถตัก ขนาดใหญ่ ยางรถโฟล์คลิฟท์ ยางรถอุตสาหกรรมการเกษตร ยางรถบด ยางรถเกรด และยางประเภทต่างๆ ทั้ง ยางที่ผลิตในประเทศ และต่างประเทศ บริการจัดส่งฟรีทั่วเขตกรุงเทพและปริมณฑล
บริษัท ลักค์888 จำกัด โทร 02-8026868-9, 081-8903354 แฟกซ์:02-8026862


สินค้าของเรา

ดูสินค้าเพิ่มเติม


บทความ

รหัสยาง (Tire code)
 ยางรถโดยสารจะถูกอธิบายด้วยตัวอักษรที่เป็นรหัสโดยปก ติแล้วจะถูกขึ้นรูปที่แก้มของยาง(Side-wall)รหัสนี้บ ่งชี้บอกมิติหรือขนาด....
ขนาดยางเรเดียลรถบรรทุกที่สามารถบรรจุได้ในตู้คอนเทรนเนอร์ขนาด 40 'HQ
 ประเภทของยางขนาดของยางขนาดที่บรรจุในตู้คอนเทรนเนอร ์ยางรถเรเดียลบรรทุก10.00R20273QTY/40'HQยางรถเรเดีย ลบรรทุก10.00R20273QT....
ขนาดยางรถการเกษตรที่สามารถบรรจุได้ในตู้คอนเทรนเนอร์ขนาด 40 'HQ
 ประเภทของยางขนาดของยางขนาดที่บรรจุในตู้คอนเทรนเนอร ์ยางรถการเกษตร10.5/80-18350QTY/40'HQยางรถการเกษตร1 1.2-24256QTY/40'HQยา....
ขนาดยางรถบรรทุกที่สามารถบรรจุได้ในตู้คอนเทรนเนอร์ขนาด 40 'HQ
 ประเภทของยางขนาดของยางขนาดที่บรรจุในตู้คอนเทรนเนอร ์ยางรถบรรทุก1000-15380QTY/40'HQยางรถบรรทุก1000-164 50QTY/40'HQยางรถบรรท....
ขนาดยางรถตักที่สามารถบรรจุได้ในตู้คอนเทรนเนอร์ขนาด 40 'HQ
 ประเภทของยางขนาดของยางขนาดที่บรรจุในตู้คอนเทรนเนอร ์ยางรถตักเล็ก10-16.5545QTY/40'HQยางรถตักเล็ก12-16. 5395QTY/40'HQยางรถดก....
ขนาดยางรถโฟล์คลิฟท์ที่สามารถบรรจุได้ในตู้คอนเทรนเนอร์ขนาด 40 'HQ
 ประเภทของยางขนาดของยางขนาดที่บรรจุในตู้คอนเทรนเนอร ์ยางรถโฟล์คลิฟท์250-15630QTY/40'HQยางรถโฟล์คลิฟท์2 8x12-15560QTY/40'HQย....
ขนาดยางรถยนต์ที่สามารถบรรจุได้ในตู้คอนเทรนเนอร์ขนาด 40 'HQ
 ประเภทของยางขนาดของยางขนาดที่บรรจุในตู้คอนเทรนเนอร ์ยางรถยนต์155/65R132100QTY/40'HQยางรถยนต์155/70R13 1999QTY/40'HQยางรถยน....
ยางสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร
 คุณสมบัติของยางเรเดียลเส้นลวดอายุการใช้งานยางเรเดี ยลเส้นลวดมีความต้านทานต่อการสึกหรอสูงกว่ายางผ้าใบธ รรมดาเนื่องจากหน้ายา....
ยางสำหรับรถยนต์นั่งและรถกระบะ
 รู้จักกับโครงสร้างและส่วนประกอบของยางรถยนต์โครงสร้ างพื้นฐานของยางรถยนต์สามารถจำแนกส่วนประกอบออกได้เป ็น6ส่วนส่วนประกอบแต่....
ดูบทความเพิ่มเติม