•   บทความ ›› ยางเรเดียลรถบรรทุก 11R22.5 OTANI

  ยางเรเดียลรถบรรทุก 11R22.5 OTANI

  11R22.5 OTANI 14PR OH150 T/L ใส่หางเทรลเลอร์

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  14

  8.25

  277

  1052

  2800 kg

  105 Psi


  ดอกลีก 14 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง
  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 11R22.5, 295/75R22.5, 11R24.5, 285/75R24.5

  11R22.5 OTANI 14PR OH151 T/L ใส่หางเทรลเลอร์

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  14

  8.25

  277

  1045

  2800 kg

  105 Psi


  ดอกลีก 10.5 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง
  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 11R22.5, 295/75R22.5

  11R22.5 OTANI 14PR OH350 T/L ใส่หางเทรลเลอร์

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  14

  8.25

  277

  1064

  2800 kg

  105 Psi


  ดอกลีก 20 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง
  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 11R22.5, 295/75R22.5, 11R24.5

  11R22.5 OTANI 14PR OH351 T/L ใส่หางเทรลเลอร์

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  14

  8.25

  273

  1064

  2800 kg

  105 Psi


  ดอกลีก 20.5 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง
  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 11R22.5, 295/75R22.5, 11R24.5, 285/75R24.5

  11R22.5 OTANI 16PR OH113 T/L ใส่หางเทรลเลอร์

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  16

  8.25

  277

  1053

  3150 kg

  125 Psi


  ดอกลีก 15 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง
  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 11R22.5

  11R22.5 OTANI 16PR OH150 T/L ใส่หางเทรลเลอร์

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  16

  8.25

  277

  1052

  3000 kg

  120 Psi


  ดอกลีก 14 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง
  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 11R22.5, 295/75R22.5, 11R24.5, 285/75R24.5

  11R22.5 OTANI 16PR OH101 T/L ใส่ดอกหน้าและทุกตำแหน่งล้อ

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  16

  8.25

  280

  1055

  3150 kg

  125 Psi


  ดอกลีก 17 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง
  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 9.00R20, 10.00R20, 11.00R20, 11R22.5, 12R22.5, 275/80R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5

  11R22.5 OTANI 16PR OH103 T/L ใส่ดอกหน้าและทุกตำแหน่งล้อ

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  16

  8.25

  280

  1040

  3150 kg

  125 Psi


  ดอกลีก 10 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง
  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 11R22.5

  11R22.5 OTANI 16PR OH104 T/L ใส่ดอกหน้าและทุกตำแหน่งล้อ

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  16

  8.25

  280

  1050

  3150 kg

  125 Psi


  ดอกลีก 14 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง
  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 11R22.5, 295/75R22.5, 11R24.5

  11R22.5 OTANI 16PR OH107 T/L ใส่ดอกหน้าและทุกตำแหน่งล้อ

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  16

  8.25

  280

  1055

  3150 kg

  125 Psi


  ดอกลีก 15 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง
  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 10.00R20, 11R22.5, 12R22.5, 275/70R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5

  11R22.5 OTANI 16PR OH118 T/L ใส่ดอกหน้าและทุกตำแหน่งล้อ

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  16

  8.25

  279

  1059

  3150 kg

  125 Psi


  ดอกลีก 14 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง

  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 11R22.5

  11R22.5 OTANI 16PR OH201 T/L ใส่ดอกเพลาขับ และล้อหลัง

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  16

  8.25

  280

  1055

  3150 kg

  125 Psi


  ดอกลีก 16 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง
  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 7.50R16, 8.25R16, 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20, 11R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5, 325/95R24

  11R22.5 OTANI 16PR OH205 T/L ใส่ดอกเพลาขับ และล้อหลัง

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  16

  8.25

  280

  1051

  3150 kg

  125 Psi


  ดอกลีก 16 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง
  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 11R22.5

  11R22.5 OTANI 16PR OH301 T/L ใส่ดอกเพลาขับ และล้อหลัง

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  16

  8.25

  280

  1061

  3150 kg

  125 Psi


  ดอกลีก 19 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง
  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 10.00R20, 11.00R20, 11R22.5, 12R22.5, 295/75R22.5, 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5

  11R22.5 OTANI 16PR OH302 T/L ใส่ดอกล้อหลัง

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  16

  8.25

  280

  1067

  3150 kg

  125 Psi


  ดอกลีก 23 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง
  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 11R22.5, 275/80R22.5, 295/75R22.5, 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5

  11R22.5 OTANI 16PR OH303 T/L ใส่ดอกล้อหลัง

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  16

  8.25

  280

  1058

  3150 kg

  125 Psi


  ดอกลีก 18 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง
  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 10.00R20, 11.00R20, 11R22.5

  11R22.5 OTANI 16PR OH350 T/L ใส่ดอกล้อหลัง

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  16

  8.25

  277

  1058

  3000 kg

  120 Psi


  ดอกลีก 20 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง
  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 11R22.5, 295/75R22.5, 11R24.5, 285/75R24.5

  11R22.5 OTANI 16PR OH351 T/L ใส่ดอกล้อหลัง

  ขนาด

  PR

  RIM

  SW

  OD

  MAX LOAD SINGLE

  PRESSURE

  11R22.5

  16

  8.25

  284

  1064

  3000 kg

  120 Psi


  ดอกลีก 20.5 mm.
  อุตสาหกรรมที่ใช้ โรงสี โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานก่อสร้าง ร้านวัสดุก่อสร้าง รถบัส รถเทรลเลอร์ รถขนส่ง รถอุตสาหกรรม รถหกล้อ รถทัวร์ รถสิบล้อ รถเหมือง รถพ่วง
  Pattern ยางที่มีลายเดียวกันนี้ มี 11R22.5, 295/75R22.5, 11R24.5, 285/75R24.5