•   หมวดหมู่สินค้า / / 13.00-24

    ยางรถอุตสาหกรรม 13.00-24 18PR T/L NE3 ARMOUR
    รายละเอียดสินค้า
    1300 mm. 350 mm. 18 PR ARMOUR
     psi/kPa.  kgs/lbs. 23.5 mm. 9.00 inch.