•   หมวดหมู่สินค้า / / 16.00R25

    ยางรถยกตู้คอนเทนเนอร์ 16.00R25 2* T/L VCHD BRIDGESTONE
    รายละเอียดสินค้า
    1500 mm. 435 mm. 2* PR BRIDGESTONE
     psi/kPa.  kgs/lbs. 54.0 mm. 11.25/2.0 inch.