•   หมวดหมู่สินค้า / / 7.00-15

    ยางรถทหาร 7.00-15 8PR S-78 OTANI
    รายละเอียดสินค้า
    766 mm. 204 mm. 8 PR OTANI
    60/415 psi/kPa. 975/2145 kgs/lbs. 12.0 mm. 5.50 inch.